Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen 2023-2024
Herfstvakantie maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober 2023
Kerstvakantie maandag 25 december 2023 t/m vrijdag 5 januari 2024
Krokusvakantie maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari 2024
Goede Vrijdag vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag maandag 1 april 2024
Meivakantie maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2024
Hemelvaartsdag donderdag 9 mei 2024
Tweede Pinksterdag maandag 20 mei 2024
Zomervakantie maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2024

Zie ook: www.rijksoverheid.nl
 
 
Schoolgebonden vrije dagen 
Studiedag 1: maandag 2 oktober 2023
Studiedag 2: donderdag 23 november 2023
Studiedag 3: vrijdag 22 december 2023
Studiedag 4: woensdag 24 januari 2024
Studiedag 5: maandag 26 februari 2024*
Studiedag 6: dinsdag 27 februari 2024*
Studiedag 7: woensdag 28 februari 2024*
Studiedag 8: donderdag 29 februari 2024*
Studiedag 8: vrijdag 1 maart 2024*
Studiedag 9: dinsdag 9 april 2024
Studiedag 10: vrijdag 17 mei 2024
Studiedag 11: dinsdag 11 juni 2024
Studiedag 12: 11 juli 2024*

* Op deze dag zijn alle kinderen vrij al vinden er wel oudergesprekken plaats n.a.v. de rapporten en/of de
  doorstroomadviezen voor de groep 7-leerlingen. Ondanks dat uw kind dus vrij is kunt u als ouder/verzorger
  wel uitgenodigd worden om op school te komen.