Veiligheid

Mocht een kind onder schooltijd als gevolg van een valpartij een serieuze verwonding oplopen, dan gaan we hier als volgt mee om:
 
Bij hoofdwonden, mogelijke breuken of letsel aan tanden gaan we altijd naar het ziekenhuis. Bloedende hoofdwonden worden altijd afgedekt. De ouders worden direct op de hoogte gebracht. Een ongeval of incident wordt genoteerd in de map “ongevallenregistratie” bij de administratie.
 
Op school zijn voldoende personeelsleden met een EHBO of BHV certificaat. Wij laten ons leiden door ons “Ontruimingsplan” (NTA8112) in geval van calamiteiten. Twee keer per jaar houden wij een ontruimingsoefening, waaraan iedereen die op dat moment in school verblijft, dient deel te nemen.