Veilig schoolklimaat

Vertrouwenspersoon en veilig schoolklimaat
(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed, veilig en stimulerend schoolklimaat. Op onze scholen willen we dit soort ongewenst gedrag uiteraard zoveel mogelijk voorkomen. In dit kader is een externe vertrouwenspersoon aangesteld voor medewerkers en ouders/verzorgers van leerlingen. Ouders/verzorgers van leerlingen behartigen immers de belangen van hun kind(eren).

Wat is ongewenst gedrag en wanneer kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon?
Ongewenst gedrag omvat meer dan seksuele intimidatie. Het gaat ook om discriminatie en pesten. Als u of uw kind één van deze ongewenste omgangsvormen overkomt, is het advies eerst met de schooldirectie in gesprek te gaan. Waar dit niet leidt tot een oplossing of wanneer u de situatie te gevoelig vindt om met de directie te bespreken, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon onderneemt niets uit zichzelf, adviseert wat u zelf kunt doen en kan u in gesprekken steunen.

Hoe werkt de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon heeft een wettelijke plicht tot geheimhouding. Zij werkt niet in ondergeschiktheid van de directie of het bestuur. Samen met de externe vertrouwenspersoon kunt u daarom in veiligheid bespreken wat u in uw speciale situatie wilt en kunt ondernemen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en denkt mee om te bepalen welke acties u wilt en kunt ondernemen.
De vertrouwenspersoon onderneemt geen actie zonder dat u daarmee instemt.
Het spreekt voor zich dat gesprekken kunnen plaatsvinden op neutraal terrein.

Contact
De externe vertrouwenspersoon voor medewerkers en ouders van leerlingen bij stichting KBA Nw West is mevrouw Tonny Lips.
Ze is bereikbaar onder nummer 06 40584881 of via t.lips@de-vertrouwenspersoon.nl.