Schorsing

In juni 2004 is in Amsterdam door alle schoolbesturen een nieuw stedelijk Protocol Leerplicht vastgesteld. Hierin is ook geregeld hoe er omgegaan wordt met Schorsing en verwijdering. Dit protocol is bij de directie van de school in te zien. 
 
Aanleiding voor schorsing en/of verwijdering kunnen zijn: 
- bedreigingen door ouders/verzorgers
- herhaalde les- / ordeverstoring
- wangedrag
  (van de leerling, maar ook van de ouders/verzorgers)
- diefstal
- elke vorm van geweld
- bezit van wapens of vuurwerk
 
De toe te passen procedure staat beschreven in het Protocol. De schooldirectie zal in voorkomende gevallen op basis hiervan handelen.
 
Zie: www.bureauleerplichtplus.nl
 
Zie ook: Ouderbrochure van het bestuur Stichting KBA Nw-West