Bestuurskantoor

Brede school Fiep Westendorp zal vanaf 1 januari 2024 deel uitnemen van stichting ASKO. Tot die tijd valt de Fiep nog onder stichting KBA Nw West. 
 
Visie en doelen
  • Wij sturen op het verhogen van leerlingenopbrengsten en hebben hoge verwachtingen van kinderen.
  • Wij werken er aan dat onze medewerkers maximaal zijn toegerust voor het uitoefenen van hun taak.
  • Wij richten ons er op dat kinderen respect hebben voor elkaars leefwijze en levensbeschouwing, en voor normen en waarden als tolerantie en solidariteit.
  • Wij betrekken ouders als volwaardige partners bij het werken aan de kwaliteit van onze scholen.
  • Wij zorgen ervoor dat ieder kind zich welkom voelt binnen onze scholen.
  • Wij werken aan het behalen van optimale resultaten.
  • Wij dragen zorg voor aantrekkelijke, goed onderhouden gebouwen, waardoor er sprake is van een frisse en uitdagende leer- en leefomgeving.
  • Wij creëren een sociaal veilige omgeving voor kinderen en medewerkers.
  • Wij zorgen er voor dat onze stichting en onze scholen financieel gezond zijn en blijven.
  • Wij houden ons aan afspraken, zoals we dat ook van de kinderen en ouders verwachten.

Bezetting bestuurskantoor
Directeur-bestuurder Dhr. Jeroen Goes
HR-adviseur Mevr. Jorinde Crone
HR-medewerker Mevr. Judith Schuurman
Beleidsmedewerker Financiën Dhr. Justin Pilgram
Beleidsmedewerker Huisvesting Dhr. Roland Kruijsman
Beleidsmedewerker Kwaliteit Onderwijs Mevr. Esther Hafkamp
Office manager Mevr. Alisia Kat
Beleidsmedewerker Identiteitsbegeleiding Mevr. Lonneke Offenberg


Voor meer informatie kunt u terecht op