Ouder- en kindcentrum

Een aantal beroepskrachten van het ouder- en kindcentrum (OKC) werkt samen met de school en de ouder-kindadviseur.

Schoolarts en GGD
De schoolarts van het OKC roept kinderen in hun 5e en 10e levensjaar op school op. Het is belangrijk dat de ouders aanwezig zijn bij het 10-jarigenonderzoek. De arts rapporteert over leerlingen aan de school. De leerkracht en de ouders kunnen de schoolarts verzoeken leerlingen op te roepen voor een onderzoek. Wij vragen advies aan de GGD bij infecties of andere aandoeningen.


Logopediste
In het voor- en najaar worden de kleuters gescreend door de logopediste van de GGD. Leerkrachten kunnen leerlingen (met toestemming van de ouders) hiervoor aanmelden.


Ouder- kindadviseur
De ontwikkelingskansen van een kind hangen ook af van de inzet en betrokkenheid van ouders. De school biedt daarom hulpverlening aan via de school. Ouders kunnen via de intern begeleiding contact opnemen met de ouder- en kindadviseur Latoya Renardus. In de jaarkalender is aangegeven op welke dag zij aanwezig is. De ouder- en kindadviseur vormt een sterk duo met de intern begeleider. Beiden kunnen doorverwijzen naar extra hulp voor leerling en ouders. De intern begeleider zorgt voor onderwijskundige steun en de ouder- en kindadviseur verleent training en hulp aan ouder en  kind.

Meer informatie: www.amsterdam.nl/omhetkind.