MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk (gekozen) orgaan dat op deze school actief (mee)denkt over het te voeren beleid. Hierbij moet u denken aan zaken als:
 
- Waaraan besteedt de school zijn geld?
- Hoe kunnen we actief inspelen op onze omgeving?
- Wat leeft er zoal op school?
- HJoe draagt ieder zijn/haar steentje bij om de school optimaal te houden?
 
Wie zitten er in de MR?
Leerkrachten
- Latifa el Azzouzi (gr 1/2)
- Cathy Koster (gr 8b)
- Daphne van den Berg (gr 3a) 
 
Ouders
- Martijn Arets
- Stefanie van Odenhoven (voorzitter)
- Wouter Bosma
 
Hoe weet u wat er besproken wordt?
De raad vergadert 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar; iedereen is welkom op de publieke tribune. In de jaarkalender vindt u de data. Ook de notulen zijn openbaar. De agenda wordt minstens een week voor de vergadering kenbaar gemaakt. De notulen zijn op te vragen bij de administratie en via de mail.

Vergaderdata
21 september 2020
9 november 2020
8 februari 2021
17 mei 2021
14 juni 2021