Schooltandarts

De schooltandarts komt twee keer per jaar op school. Kinderen, van wie de ouders toestemming verlenen, worden gecontroleerd. Kleine aandoeningen worden op school verholpen. Bij grotere problemen wordt er met de ouders en kind een nieuwe behandelafspraak gemaakt. Aanmeldformulieren kunt u bij de administratie krijgen.


©Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations