Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Alle scholen hebben de plicht om te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor ieder kind. Het bieden van goed onderwijs en aangepaste zorg is geen zaak van de school alleen. Een goede samenwerking tussen de Amsterdamse scholen, ouders, leerkrachten, jeugdzorg en gemeente moet het mogelijk maken om kinderen onderwijs en zorg op maat te bieden.  


Schoolondersteuningsprofiel
De brede school Fiep Westendorp heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van het Passend Onderwijs. Dit profiel geeft een beschrijving van de basisondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften én van de mogelijke extra ondersteuning die de brede school Fiep Westendorp kan bieden.


Onderwijs aan zieke kinderen
Ziek thuis? Tòch onderwijs!

Als een zieke leerling van een Amsterdamse school naar verwachting minimaal 3 weken niet naar school kan komen, kan voor huisonderwijs contract worden opgenomen met: Stichting onderwijs aan Zieke Kinderen. Huisonderwijs wordt gegeven door ervaren leerkrachten, in onderling overleg komt een leerkracht 2 x 1,5 uur per week naar de leerling toe. Huisonderwijs kan door ieder die betrokken is bij de zieke leerling telefonisch of per e-mail worden aangevraagd. Meer informatie vindt u op de website van de stichting.

Telefoon: 0299-374242
E-mail: j.taams@quicknet.nl
Website: www.huisonderwijsamsterdam.nl

U kunt hier een folder lezen/downloaden voor meer info.


Flexlab
Op de Fiep hebben we het Flexlab. De leerlingen van het Flexlab krijgen extra uitdagend lesaanbod met o.a. aandacht voor growth mindset, samenwerken, plannen, onderzoeken en organiseren. Buiten de klas krijgen de leerlingen 45 minuten instructie en opdrachten, die zij vervolgens in de klas of thuis gaan uitvoeren. 


Day A Week School
Vanaf medio 2015 werken scholen van Stichting KBA Nw West samen met de Amsterdamse Day a Week School. Belangrijkste drijfveer hiervoor is dat we onze al leerlingen op het onderwijs willen geven dat bij hen past.
Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkwijzen en die behoefte hebben aan nog meer uitdaging dan de basisschool hen kan bieden.
De leerlingen die deelnemen aan Day A Week komen één dag per week bijeen met leerlingen van verschillende scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Hiernaast wordt aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden. Ook zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. De leerlingen worden via een speciale procedure uitgekozen, waarbij het om meer gaat dan het IQ.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.dayaweekschool.nl.