Kunst en cultuur

Kerstmusical
Al jaren is het bij ons op de Fiep de traditie dat er met Kerst een speciale Kerstmusical wordt opgevoerd. Dit gebeurt voornamelijk door de leerlingen van groep 8 en de kleuterbouw. Soms kiezen we er ook voor om kinderen uit de andere groepen mee te laten doen.   
 
Muziekles
Muziek is en blijft een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. 
Voor de groepen 1/2 houdt dit in dat zij meedoen aan muziekprojecten van de muziekschool. 
Groep 1-4 doet mee aan het muziekatelier. 
Groep 3 t/m 8 krijgt wekelijks op maandag of dinsdag muziekles van meester Burak. 
 
Beeldende vorming
Alle groepen krijgen beeldende vorming. De lessen worden gegeven door Wilma, onze vakleerkracht. Regelmatig verschijnen op Facebook de werkstukken die er gemaakt zijn en ook binnen de school is veel van het gemaakte werk zichtbaar.
 
Cultureel uitstapje
Op de Fiep proberen we ervoor te zorgen dat elke groep minstens één keer per schooljaar een cultureel uitstapje maakt. Dat kan zijn een bezoek aan een theater, museum, natuurpark e.d. Vaak wordt het uitstapje in de klas al voorbereid, zodat de kinderen weten wat ze te wachten staat. Op dit moment zijn de volgende uitstapjes gepland:
Groep 1/2 bezoekt het Concertgebouw
Groep 4-6 bezoekt de Hermitage
Groep 8 doet mee aan de Kunstschooldag
Voor het vervoer maken we veelal gratis gebruik van de Cultuurbus
 
Zie verder
www.sep.nu
www.concertgebouw.nl/kleutersinfonietta
www.muziektelt.nl
www.hermitagevoorkinderen.nl