Naschoolse activiteiten

Op de Fiep werken we met een verlengde schooldagaanbod. De kinderen kunnen zich inschrijven voor activiteiten die na schooltijd plaatsvinden. Het betreft hier activiteiten op het gebied van

  • Sport en spel
  • Kunst en cultuur
  • Natuur en milieu-educatie
  • Sport en beweging 
We werken samen met Jump-in, muziekschool Aslan en Schatkamer.
Brenda coördineert het naschools aanbod.
Voor deelname aan een activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd (20 euro zonder en 15 euro met stadspas).

Klik hier voor het overzicht van de activiteiten die van maart - juni 2021 georaniseerd worden.


Extra onderwijstijd
Voor de kinderen in de bovenbouw die extra onderwijstijd behoeven worden er een aantal programma's aangeboden:
Aanmelden gebeurt zowel op vrijwillige basis (Mentorproject) als dat leerlingen door de leerkracht worden uitgenodigd om deel te nemen (Leerlab en Lyceo). Een belangrijke voorwaarde om deel te kunnen/mogen nemen is motivatie van de leerling. Voor elke activiteit wordt er een kleine bijdrage gevraagd (20 euro zonder en 15 euro met stadspas).