Download

De nieuwe jaarkalender ontvangt u tijdens de informatieavond en wordt in de groep van het oudste kind verstrekt.
Natuurlijk kunnen er gedurende het jaar dingen anders lopen dan in de kalender vermeld staat. In die gevallen communiceren wij dit via de Fiepinfo en/of via een Social Schoolsbericht.